Standardy | Standards

Kvalita překladu je pro mě zásadní, proto nenabízím překladatelské služby typu „cokoliv, rychle a levně“, ale překlady odpovídajících témat, v odpovídajícím časovém rozmezí a za odpovídající ceny. Každému překladu se intezivně věnuji, rešeršuji co možná rozsáhle pojmy a související informace, abych překlad zasadila do správného rámce. Proto při zadávání překladu počítejte s tím, že co se rozsahu týče, přeložím v zásadě 5 normostran denně (1 NS = 1 800 znaků nebo 250 slov).

Jsem přesvědčená, že jazykově nadaní rodilí mluvčí mají větší cit pro svůj mateřský jazyk, proto překlady
z češtiny do němčiny vždy dávám ke korektuře rodilému mluvčímu německého jazyka.


Die Qualität der Übersetzungen ist mir sehr wichtig, deswegen ist kein „Alles-Schnell-Und-Billig-Angebot“ bei mir zu finden, sondern entsprechende Themen, Termine und Preise. Mit jeder Übersetzung beschäftige ich mich intensiv und mache eine möglichst tiefe Recherche von einzelnen Ausdrücken und Auskünften im Hintergrund, um sie dem richtigen Rahmen einordnen zu können. Daher ist bei der Beauftragung der Übersetzungen zu beachten, dass es vom Umfang her grundsätzlich möglich ist 5 Normseiten pro Tag (1 NS = 1.800 Zeichen oder 250 Wörter) zu übersetzen.

Ich bin davon überzeugt, dass sprachbegabte Muttersprachler von einem besseren Sprachgefühl für ihre Muttersprache verfügen. Aus diesem Grund lasse ich die Übersetzungen aus dem Tschechischen ins Deutsche immer von einem gebürtigem Deutschsprachler / von einer gebürtigen Deutschsprachlerin korrigieren bzw. lektorieren.