Korektury a redakce

Potřebujete jazykově vyladit vaše texty? Nabízím stylistické, gramatické a typografické korektury v českém jazyce. Jednoduše řečeno si váš text pečlivě (většinou několikrát) pročtu, opravím všemožné chybky a navrhnu případné úpravy, které pomohou text vylepšit, ale respektují váš styl psaní a charakter díla. Ráda se podívám na zoubek literárním i odborným textům, článkům, blogům, webovým stránkám, propagačním materiálům atd.


Ich biete stilistische, grammatische sowie typografische Korrekturen der Texte in der tschechischen Sprache.