Ceník | Die Preisliste

Základní ceny

  • překlad z němčiny do češtiny: 380 Kč/NS
  • překlad z češtiny do němčiny, včetně korektury rodilým mluvčím: 500 Kč/NS

NS znamená jednu normostranu výchozího textu neboli 1 800 znaků s mezerami, resp. 250 slov.

Základní cena se odvíjí od nastavených standardů. V případě individuálních přání ohledně obtížnosti tématu, termínu dodání nebo způsobu překladu mě prosím kontaktujte, vytvořím Vám individuální nabídku.


Der Grundpreis

  • Übersetzung aus dem Deutschen ins Tschechische: 20 EUR/NS
  • Übersetzung aus dem Tschechischen ins Deutsche, einschl. des Lektorats vom Muttersprachler: 25 EUR/NS

NS heißt eine Normseite des Ausgangtextes oder 1.800 Zeichen einschl. der Leerzeichen, bzw. 250 Wörter.

Der Grundpreis bezieht sich auf die eingeführten Standards. Falls individuelle Wünsche hinsichtlich der Schwierigkeit des Themas, Lieferungstermins oder der Weise der Übersetzung entstehen, kontaktieren Sie mich bitte, ich fertige ein individuelles Angebot für Sie aus.